Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Linn: 

Tallinn

Keeled: 

Eesti keeles

Keeleoskus: 

B1

Kirjeldus

Eesti keeles
На русском языке
In English

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Muuseumitund "Kunst tarbimiseks?"

Keeletase B1
E-R, ajavahemikus 10:00 - 16:00
Vastavalt tellimisele

Muuseumitund näitusel "Kogutud teosed". Saadakse teada, mis on tarbekunst ja millistest materjalidest ning kuidas nii mõnigi näitusel olev ese on tehtud. See, milliste teoste juures täpsemalt peatutakse, pannakse paika tunni algusel tehtava loomingulise ülesande käigus, kus üks lihtne magnettahvlil olev ese muudetakse erinevate teoste fragmentide abil unikaalseks. Eesmärk on tutvuda lähemalt vähemalt ühe tekstiili-, naha-, klaasi-, ehtekunsti ja keraamika esemega. Tähelepanu pööratakse teostel olevatele mustritele ning nii mõnigi teos pannakse lugusid jutustama. Arutletakse, mille jaoks on esemed tehtud, milline nendest on õpilaste arvates kõige praktilisem ja vastupidi. Tunni lõpus valmib teos, kus on ühendatud erinevad materjalid ja ideed.

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна. Музейный урок "Искусство для потребления?"

Музейный урок на выставке "Избранные изделия". Вы узнаете, что такое прикладное искусство, а также из каких материалов и как сделаны некоторые экспонаты выставки, которые будут конкретно определены в результате творческого задания в начале урока, когда один простой предмет на магнитной доске при помощи фрагментов разных изделий будет превращен в уникальное изделие. Цель - узнать больше хотя бы об одном предмете из текстиля, кожи, стекла, керамики или ювелирного изделия. Особое внимание во время урока будет уделяться орнаменту, а некоторые экспонаты расскажут свою историю. Участники обсудят, для чего сделаны предметы, какой из них может быть наиболее практичным, и наоборот. В конце урока будет готово изделие, где объединены разные материалы и идеи.

Языковой уровень B1
Эстонский музей прикладного искусства и дизайна Пн. - Пт. с 10:00 до 16:00

Estonian Museum of Applied Art and Design. Museum hour "Consuming art?"

Museum lesson at the "Collected Works" exhibition. You will find out what consumer art is and what materials it is made of and how so many objects in the exhibition are made. The specific works to be stopped at are determined during the creative task at the beginning of the lesson, where a simple object on a magnetic board is transformed into a unique one using fragments of different works. The aim is to learn more about at least one textile, leather, glass, jewelry and ceramic item. Attention is paid to the patterns in the works, and so many works are made to tell stories. It is discussed what the objects are made for, which one the students think is the most practical, and vice versa. At the end of the class, a work is completed that combines different materials and ideas

Level B1
At Estonian Museum of Applied Art and Design Mon-Fri, 10:00 - 16:00

Эстонский музей прикладного искусства и дизайна. Музейный урок "Искусство для потребления?"

Музейный урок на выставке "Избранные изделия". Вы узнаете, что такое прикладное искусство, а также из каких материалов и как сделаны некоторые экспонаты выставки, которые будут конкретно определены в результате творческого задания в начале урока, когда один простой предмет на магнитной доске при помощи фрагментов разных изделий будет превращен в уникальное изделие. Цель - узнать больше хотя бы об одном предмете из текстиля, кожи, стекла, керамики или ювелирного изделия. Особое внимание во время урока будет уделяться орнаменту, а некоторые экспонаты расскажут свою историю. Участники обсудят, для чего сделаны предметы, какой из них может быть наиболее практичным, и наоборот. В конце урока будет готово изделие, где объединены разные материалы и идеи.

Языковой уровень B1
Эстонский музей прикладного искусства и дизайна Пн. - Пт. с 10:00 до 16:00

Asukoht

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Lai, Tallinn, Estonia

Teejuhised

Lahtiolekuajad

E-R, ajavahemikus 10:00 - 16:00

Jaga

Tulevased üritused

Täname meie partnerid:

Terms & Conditions
envelopephone-handsetearth linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content